Program finansijske podrške preko Fonda za razvoj

Program finansijske podrške preko Fonda za razvoj

Uredba je stupila na snagu 11. aprila 2020. godine.

1000

U Službenom glasniku Republike Srbije broj  54/2020 od 10. aprila 2020. godine, Vlada Republike Srbije  je objavila Uredbu o utvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (Program).

Predmet i finansijski okvir

Program uređuje odobravanje kredita privrednim subjektima za održavanje tekuće likvidnosti i nabavku obrtnih sredstava u uslovima izazvanim zaraznom bolešću COVID-19.

Za realizaciju Programa izdvojeno je 24 milijarde dinara (približno 200 miliona evra) i realizovaće se preko Fonda za razvoj Republike Srbije (Fond).

Ko može aplicirati za kredit?

Pravo da apliciraju imaju:
1) preduzetnici, zadruge, mikro, mala i srednja privredna društva,
2) u većinskom privatnom ili zadružnom vlasništvu,
3) koji obavljaju proizvodnu, uslužnu, trgovinsku i poljoprivrednu delatnost.

Predmetna sredstva ne mogu se koristiti za:

  • organizovanje igara na sreću, lutrije i slične delatnosti;
  • promet nafte i naftnih derivata;
  • proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se smatraju zabranjenim.

Uslovi za odobravanje kredita

Pravo na podršku u skladu sa Programom imaju privredni subjekti koji:
1) dostave zvanične redovne finansijske izveštaje za prethodne 2 godine (osim preduzetnika koji nemaju obavezu podnošenja finansijskih izveštaja),
2) nisu subjekti u teškoćama (pokrenut stečajni postupak, UPPR, reorganizacija, finansijsko restrukturiranje ili postupak likvidacije),
3) preuzmu obavezu da zadrže broj zaposlenih, u skladu sa izveštajem Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja o broju radnika na određeno i neodređeno vreme na dan 16. mart 2020. godine, sa dozvoljenim odstupanjem do 10%,
4) pruže obezbeđenje urednog vraćanja kredita u vidu menice, meničnog zaduženja, hipoteke ili zaloge, u zavisnosti od visine odobrenog kredita.

Kredit se može odobriti i ako je u zvaničnim finansijskim izveštajima privrednog subjekta za jednu od poslednje dve godine iskazan neto gubitak, ali je ostvaren poslovni dobitak.

Uslovi kredita

Krediti za održavanje tekuće likvidnosti i nabavku obrtnih sredstava, odobravaće se pod sledećim uslovima:

1) Rok otplate do 36 meseci uključujući grejs period do 12 meseci,
2) Kamatna stopa je 1% na godišnjem nivou,
3) Kamata se obračunava u grejs periodu i pripisuje glavnom dugu,
4) Kredit se odobrava i vraća u dinarima,
5) Otplata kredita vrši se u mesečnim anuitetima.


Minimalni iznos kredita po korisniku sa povezanim licima je:

  • 1 milion dinara - za privredna društva,
  • 200 hiljada dinara - za preduzetnike i zadruge.

Maksimalni iznos kredita po korisniku sa povezanim licima je:

  • 10 miliona dinara - za preduzetnike i mikro pravna lica,
  • 40 miliona dinara - za mala pravna lica,
  • 120 miliona dinara - za srednja pravna lica.

Rokovi

Zahtevi privrednih subjekata za kredit po Programu se mogu podneti preko Fonda dok se opredeljena sredstva ne utroše, ali ne nakon 10. decembra 2020. godine.

Odluke po primljenim zahtevima će se doneti najkasnije do 31. decembra 2020. godine.

Krajnji rok za realizaciju odobrenih zahteva je 31. mart 2021. godine.

 

KPMG stručnjaci vam stoje na raspolaganju za bilo kakvo razjašnjenje ili podršku. Slobodno nas kontaktirajte na tax@kpmg.rs
 

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Kraljice Natalije 11
11 000 Beograd, Srbija
T: +381 11 20 50 500
F: +381 11 20 50 550
tax@kpmg.rs

home.kpmg/rs

tax

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us