• 1000

Ministarstvo finansija Republike Srbije je donelo Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o elektronskom fakturisanju (Pravilnik), koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 116/2023 od 26. decembra. 2023. godine.

Predmetne izmene primenjuju se od 1. januara 2024. godine. Izuzetno, izmene koje se odnose na listu korisnika sistema elektronskih faktura (SEF) će se primenjivati od 1. marta 2024. godine.

Najznačajnije novine su prikazane u nastavku.

Rok za elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a u SEF-u

Izmenama Pravilnika izvršeno je usklađivanje sa Zakonom o elektronskom fakturisanju u pogledu roka za elektronsko evidentiranje obračuna PDV.

Naime, u skladu sa usvojenim izmenama, rok za elektronsko evidentiranje obračuna PDV je 10 (umesto ranijih 15) dana po isteku poreskog perioda.

Elektronsko evidentiranje PDV za koji postoji obaveza izdavanja elektronske fakture

Skraćen je rok za evidentiranje PDV po osnovu transakcija za koji postoji obaveza izdavanja e-fakture, ukoliko e-faktura nije izdata u roku za elektronsko evidentiranje PDV u SEF.

Naime, predviđeno je da ukoliko e-faktura nije izdata u roku od 10 dana po isteku poreskog perioda, u pojedinačnoj evidenciji za taj poreski period vrši se evidentiranje obračunatog PDV.

Evidentiranja PDV u slučaju avansnog plaćanja kada je poreski dužnik primalac dobara i usluga

Precizirano je da se u slučaju avansnog plaćanja kada je poreski dužnik primalac dobara i usluga, podaci o PDV evidentiraju tako što se za poreski period u kojem je avans plaćen evidentira iznos PDV po osnovu uplate avansa, a za poreski period u kojem je promet izvršen, iznos razlike između iznosa PDV obračunatog na iznos naknade za promet i iznosa PDV po osnovu plaćenog avansa.

Lista korisnika SEF-a

Predviđeno je da (od 1. marta 2024. godine) lista korisnika SEF-a treba da sadrži sledeće podatke o korisnicima SEF-a:
1) PIB;
2) JBKJS (osim korisnika javnih sredstava koji pripadaju tipu 8 korisnika javnih sredstava u skladu sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem);
3) datum registracije u SEF-u;
4) datumu brisanja (ukoliko je lice brisano sa liste korisnika SEF-a).

Precizirano je da se brisanje sa liste korisnika SEF po pravilu inicira podnošenjem zahteva u elektronskoj formi od strane korisnika SEF-a.

KPMG stručnjaci vam stoje na raspolaganju za bilo kakvo razjašnjenje ili podršku. Slobodno nas kontaktirajte na tax@kpmg.rs.

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 1J
11 070 Beograd, Srbija
T: +381 11 20 50 500
F: +381 11 20 50 550
tax@kpmg.rs

home.kpmg/rs