Odlozena primena pravilnika o PDV evienciji

Odlozena primena pravilnika o PDV evienciji

Ministarstvo finansija objavilo saopštenje da će se primena novog Pravilnika o PDV odložiti za 1. jul 2018. godine.

1000
Tax

Želimo da vas obavestimo da je Ministarstvo finansija na svojoj internet strani objavilo saopštenje da će se primena novog Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV (u daljem tekstu: Pravilnik) odložiti za 1. jul 2018. godine.

U saopštenju se, između ostalog, navodi da je Ministarstvo finansija preduzelo sve potrebne aktivnosti kako bi se odložila primena Pravilnika, a što će biti sprovedeno izmenama Zakona o PDV čije se usvajanje planira do kraja tekuće godine.

Stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije i podršku u procesu implementacije Pravilnika.

 

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Kraljice Natalije 11
Belgrade, Serbia

Office: +381 11 20 50 500

tax@kpmg.rs

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us