Odložen rok za predaju finansijskih izveštaja i porez na dobit

Odložen rok za predaju finansijskih izveštaja i porez n

Uredba je objavljena u Službenom glasniku broj 57 i stupila je na snagu 16. aprila 2020. godine.

1000

Vlada Srbije usvojila je Uredbu o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijava za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (Uredba).

Rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja se pomeraju prema sledećem kalendaru:

Vrsta izveštaja

Redovan rok

Pomeren rok

Redovni godišnji finansijski izveštaji za 2019. godinu

30. jun 2020. godine

90 dana od dana prestanka vanrednog stanja

Konsolidovani godišnji finansijski izveštaji za 2019. godinu

31. jul 2020. godine

120 dana od dana prestanka vanrednog stanja

Vanredni finansijski izveštaji

60 dana od dana na koji se vanredni finansijski izveštaji sastavljaju

30 dana od dana prestanka vanrednog stanja ukoliko redovan rok ističe za vreme vanrednog stanja

Redovni godišnji finansijski izveštaji za kompanije sa poslovnom godinom koja je različita od kalendarske godine

Šest meseci od dana sastavljanja finansijskih izveštaja

90 dana od dana prestanka vanrednog stanja ukoliko redovan rok ističe za vreme vanrednog stanja


Rok za predaju godišnjih izveštaja, odnosno godišnjih finansijskih izveštaja sa izveštajem revizora svih obveznika čije je izveštavanje uređeno Zakonom o tržištu kapitala, odnosno Zakonom o investicionim fondovima ili Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, pomera se na rok od 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja.

Rokovi za dostavljanje poreske prijave za porez na dobit se pomeraju prema sledećem kalendaru:

Poreska prijava

Redovan rok

Pomeren rok

Poreska prijava za porez na dobit za 2019. godinu

29. jun 2020. godine

90 dana od dana prestanka vanrednog stanja

Poreska prijava za poreski period različit od kalendarske godine

180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje porez

90 dana od dana prestanka vanrednog stanja ukoliko redovan rok ističe za vreme vanrednog stanja

Rok za održavanje redovne sednice skupštine akcionarskog društva se pomera na 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja (u redovnim okolnostima rok je najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine).

Napominjemo da pomereni rokovi ne sprečavaju kompanije da ispune svoje obaveze u redovnim rokovima ukoliko su u mogućnosti.

KPMG stručnjaci vam stoje na raspolaganju za bilo kakvo razjašnjenje ili podršku. Slobodno nas kontaktirajte na tax@kpmg.rs
 

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Kraljice Natalije 11
11 000 Beograd, Srbija
T: +381 11 20 50 500
F: +381 11 20 50 550
tax@kpmg.rs

home.kpmg/rs

tax

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us