• 1000

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara „Sl. Glasnik RS’’, br. 92/2023.

Zakon se primenjuje od 1 januara 2024. godine.

Pregled značajnijih novina u vezi sa naknadom za zaštitu i unapređivanje životne sredine („eko taksa“) dat je u nastavku.

Nov rok za podnošenje prijave za eko taksu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara propisuje novi rok za podnošenje prijave za eko taksu.

Obveznik eko takse dužan je da podnese prijavu za utvrđivanje naknade nadležnom organu jedinice lokalne samouprave („JLS’’) na čijoj teritoriji obveznik naknade obavlja aktivnost do 30. aprila.

Time je skraćen rok do kog se podnosi prijava za eko taksu sa 31. jula na 30. april.

Nov način plaćanja eko takse

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara propisuje da se eko taksa plaća tromesečno, u iznosu utvrđenom rešenjem nadležnog organa JLS srazmerno broju dana u tromesečju za koje se naknada plaća u odnosu na obavezu utvrđenu za kalendarsku godinu. Kvartalna obaveza plaćanja eko takse dospeva u roku od 15 dana od dana isteka tromesečja.

Do dostavljanja rešenja o visini eko takse za kalendarsku 2024. godinu od strane JLS obvezniku naknade, obveznici treba da plaćaju akontaciju mesečno u visini mesečne obaveze za prethodnu godinu.

Ogranak stranog pravnog lica kao obveznik eko takse

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara propisuje, između ostalog, kao obveznika naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine ogranak stranog pravnog lica.

 

KPMG stručnjaci vam stoje na raspolaganju za bilo kakvo razjašnjenje ili podršku. Slobodno nas kontaktirajte na tax@kpmg.rs.

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 1J
11 070 Beograd, Srbija
T: +381 11 20 50 500
F: +381 11 20 50 550
tax@kpmg.rs

home.kpmg/rs