Godisnji Porez Na Dohodak Gradjana

Godišnji porez na dohodak građana

Rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana po osnovu dohotka ostvarenog u 2015. godini je 16. maj 2016. godine.

1000
godišnji porez na dohodak

Rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana po osnovu dohotka ostvarenog u 2015. godini je 16. maj 2016. godine.

Fizička lica čiji ukupan neto dohodak u 2015. godini premašuje RSD 2.201.220 su u obavezi da podnesu godišnju poresku prijavu.

Poreski rezidenti Srbije prijavljuju svoj svetski dohodak, a lica koja nisu poreski rezidenti Srbije prijavljuju dohodak ostvaren na teritoriji Srbije.
 

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us