• 1000

Nakon tri godine pauze, u Berlinu je u septembru 2023. godine održan tradicionalni KPMG poreski samit, koji je okupio poreske stručnjake iz celog sveta.

Tema samita bila je Globalni restart – geopolitika, poreski sistemi i društvo u pokretu. Brojni govornici i panelisti izneli su svoja iskustva i procene u vezi sa aktuelnim globalnim  trendovima i njihovim uticajem na poreske sisteme. 

Izdvojili bismo sledeće ključne poruke:

  • Uticaj geopolitičkih događaja na poreske sisteme i poreske politike je sve značajniji, pri čemu je ključni prioritet državnih politika obezbeđivanje resursa.
  • U okviru proširenog sastava OECD dodatno je usaglašen paket implementacije mera kojima se odgovara na poreske izazove vezane za digitalizaciju ekonomije –  dalji razvoj rešenja „dva stuba“ („Pillar 1“ i „Pillar 2“).
  • Brži napredak je u okviru Pillar 2, čiji je glavni cilj da obezbedi da velike multinacionalne kompanije u svim zemljama u kojima posluju plate porez na dobit po efektivnoj stopi od najmanje 15%.  Kako bi se ovo obezbedilo, uvedena su tri instrumenta:
  1. Kvalifikovani domaći minimalni dodatni porez (Qualified Domestic Minimum top-up tax - QDMTT) – uvodi ga zemlja u kojoj posluje lokalna filijala multinacionalne kompanije koja je oporezovana po efektivnoj stopi manjoj od 15%.
  2. Pravilo uključivanja prihoda (ncome Inclusion Rule - IIR) – uvodi ga zemlja u kojoj posluje majka kompanija čija filijala u drugoj zemlji je oporezovana po efektivnoj stopi manjoj od 15%.
  3. Pravilo dodatnog oporezivanja profita (Undertaxed Profits Rule - UTPR) – uvodi se kao kontrolni mehanizam za slučajeve u kojima primenom prethodna dva instrumenta nije obezbeđeno oporezivanje po efektivnoj stopi od najmanje 15% - ovo pravilo omogućava i dodatno oporezivanje nedovoljno oporezovanog profita matične kompanije.  
  • Nekoliko zemalja je već donelo propise kojima se uvode (neki od) navedenih instrumenta, a koji će se primenjivati već počev od 2024/2025. godine, a u više zemalja postoje nacrti takvih propisa.

Imajući u vidu da je nominalna stopa poreza na dobit u Srbiji 15%, korišćenje poreskih olakšica, kao što su desetogodišnje poresko oslobođenje ili olakšice za istraživanje i razvoj dovodi do toga da je efektivna poreska stopa niža od 15%.

Ukoliko je vaša kompanija deo multinacionalne grupe, i u Srbiji koristi neku olakšicu za porez na dobit, postoji mogućnost da već počev od 2024. ili 2025. godine poreska ušteda koja se ostvari po tom osnovu bude korigovana u inostranoj jurisdikciji porezom koji će inostrana majka kompanija ili druge članice Grupe morati dodatno da plate.

Srbija nije jedina zemlja koja nudi olakšice za porez na dobit -veliki broj zemalja ima ovu vrstu poreskih podsticaja, pa će se u narednom periodu prihvatljivi i neprihvatljivi poreski podsticaji dodatno iskristalisati.

Prema nama dostupnim informacijama srpsko Ministarstvo finansija za sada prati i analizira rešenja koja se usvajaju širom sveta, pa će na bazi izvršene analize biti doneta odluka da li će i Srbija uvoditi neke izmene ili će zadržati postojeće odredbe olakšica za porez na dobit. 

KPMG stručnjaci vam stoje na raspolaganju za bilo kakvo razjašnjenje ili podršku. Slobodno nas kontaktirajte na tax@kpmg.rs.

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 1J
11 070 Beograd, Srbija
T: +381 11 20 50 500
F: +381 11 20 50 550
tax@kpmg.rs

home.kpmg/rs