Vlada Srbije omogućila dodatne fiskalne pogodnosti zbog COVID-19

Vlada Srbije omogućila dodatne fiskalne pogodnosti zbog

Vlada Republike Srbije je objavila Zaključak kojim privrednim subjektima odobrava dodatne fiskalne benefite i direktna davanja zbog COVID-19 pandemije

1000

Za bliže regulisanje uslova kvalifikovanja za produžene podsticaje, Zaključak se poziva na Uredbu o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 (Uredba) kojom je bio definisan i prvi set mera.

Više informacija o Uredbi možete naći u poreskim vestima.

Ko ima pravo na produžene pogodnosti i davanja?

Pravo na dodatne pogodnosti i davanja imaju svi privredni subjekti (preduzetnici, mikro, mala, srednja i velika pravna lica, kao i ogranci i predstavništva) koji su se kvalifikovali i u julu 2020. godine primili poslednju isplatu direktne pomoći u skladu sa Uredbom.

Dodatno, svi privredni subjekti koji se nisu prijavili za prethodni set mera, koji su osnovani ili su stekli status PDV obveznika nakon propisanog uslova za prijavu za prethodni set mera (15. mart 2020. godine), a ne kasnije od 20. jula 2020. godine, mogu ostvariti pravo na pogodnosti utvrđene Zaključkom.

Ko nema pravo na produžene pogodnosti i davanja?

1) Lica koja su smanjila broj zaposlenih za više od 10% u periodu od 15. marta 2020. godine do 10. aprila 2020. godine
2) Korisnici javnih sredstava obuhvaćeni Spiskom korisnika javnih sredstava od 24. aprila 2020. godine
3) Preduzetnici koji su registrovali privremeni prestanak obavljanja delatnosti pre 15. marta 2020. godine
4) Banke, društva za osiguranje i reosiguranje, društva za upravljanje dobrovoljnim penzionim fondovima, davaoci finansijskog lizinga, platne institucije i institucije elektronskog novca
5) Pravna lica koja su izgubila pravo na pogodnosti i benefite zbog neispunjenja uslova propisanih uredbom (zabrana isplate dividendi, otpuštanja više od 10% kvalifikovanih zaposlenih).

Direktna davanja korisnicima prethodnih mera

1

Direktna davanja novim korisnicima mera

2

Odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade

3

Kako odbiti dodatne fiskalne pogodnosti i direktna davanja?

Ukoliko kompanija ne želi da koristi dodatne pogodnosti i direktna davanja predviđena Zaključkom, to se može uraditi nekorišenjem sredstava uplaćenih na poseban račun, koja će automatski biti vraćena u budžet Srbije nakon 31. oktobra 2020. godine. Dodatno, potrebno je da se ne koristi pogodnost odlaganja plaćanja poreza i doprinosa na zarade koje dospevaju u avgustu 2020. godine.

Gubitak prava na fiskalne pogodnosti i direktna davanja

1)  Ukoliko od 15. marta 2020. godine do isteka 3 meseca od poslednje isplate (31. decembra 2020. godine) privredni subjekt smanji broj kvalifikovanih zaposlenih za više od 10% osim zaposlenih sa kojima je sklopljen ugovor na određeno pre 15. marta 2020. godine, a koji ističe u ovom periodu.

2)  Ukoliko isplate dividende ili bilo koji obliku udela vlasnika u dobiti zaključno sa 31. decembrom 2020. godine.

Posledice gubitka prava na fiskalne pogodnosti i direktna davanja obuhvataju obavezu plaćanja poreza i doprinosa za koje je odobreno odlaganje sa pripadajućom kamatom za neblagovremeno plaćene javne prihode, i povraćaj dobijenih direktnih davanja sa kamatom za neblagovremeno plaćene javne prihode.

KPMG stručnjaci vam stoje na raspolaganju za bilo kakvo razjašnjenje ili podršku. Slobodno nas kontaktirajte na tax@kpmg.rs

 

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Kraljice Natalije 11
11 000 Beograd, Srbija
T: +381 11 20 50 500
F: +381 11 20 50 550
tax@kpmg.rs

home.kpmg/rs

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us