• 1000
Narodna skupština Republike Srbije je na sednici održanoj 9. decembra 2022. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji (Zakon). Zakon je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 138 od 12. decembra 2022. godine.
 
Zakon stupa na snagu i primenjuje se od 20. decembra 2022. godine.
 
Najznačajnije novine su prikazane u nastavku.
 
Predmet fiskalizacije
 
U cilju preciznijeg određivanja šta se smatra prometom na malo, odnosno šta je predmet fiskalizacije, propisane su sledeće novine:
  • Promet dobara i usluga koji obveznik fiskalizacije izvrši pravnim licima, odnosno obveznicima poreza na prihode od samostalne delatnosti izvan svog maloprodajnog objekta ne smatra se prometom na malo. Navedeni promet nije predmet fiskalizacije, te shodno tome ne postoji obaveza evidentiranja preko elektronskog fiskalnog uređaja.
  • Maloprodajnim objektom se smatra, između ostalog, i poslovni prostor koji je registrovan kao sedište obveznika fiskalizacije koji obavlja promet na malo preko interneta.

Sadržaj fiskalnog računa
 
Propisano je da se podatak o vrednosti prometa po poreskim stopama neće smatrati obaveznim elementom fiskalnog računa. Dobijanje dodatnih podataka o fiskalnom računu biće moguće skeniranjem QR koda ili putem hiperlinka za verifikaciju.
 
Postupak fiskalizacije
 
Kao značajna novina, propisano je proširenje izuzetka od pravila koje se odnosi na obavezno korišćenje najmanje jednog elektronskog fiskalnog uređaja koji koristi sopstveni procesor fiskalnih računa u maloprodajnom objektu.
 
Pomenutim proširenjem izuzetka od pravila obuhvaćeni su obveznici fiskalizacije koji povremeno vrše promet na malo sopstvenih korišćenih pokretnih materijalnih sredstava.
 
Navedeni obveznici fiskalizacije mogu koristiti elektronski fiskalni uređaj koji koristi procesor fiskalnih računa u Sistemu za upravljanje fiskalizacijom (SUF).
 
Prenos podataka u SEF
 
Podaci sadržani u SUF-u koji se odnose na fiskalne račune izdate pravnim licima, odnosno obveznicima poreza na prihode od samostalne delatnosti prenose se u Sistem elektronskih faktura (SEF).
 
Način i postupak prenosa podataka bliže uređuje ministar finansija.
 
Nadzor nad primenom Zakona
 
Propisane su sledeće novine:
  • Novim izmenama i dopunama je precizirano trajanje zabrane obavljanja delatnosti koju poreski inspektori mogu izreći u toku inspekcijskog nadzora ukoliko utvrde nepravilnost u primeni Zakona. Zabrana se izriče u trajanju od 15 dana, 90 dana, odnosno godinu dana, u zavisnosti od broja utvrđenih nepravilnosti u periodu od 24 meseca od prve utvrđene nepravilnosti.
  • U slučaju obavljanja delatnosti na manifestacijama kao što su vašari, festivali i slično, zabrana obavljanja delatnosti se izriče za period trajanja te manifestacije.
  • Posebno pravilo je propisano za situaciju kada se nepravilnost utvrdi kod obveznika fiskalizacije kojima je prethodno privremeno oduzet PIB. Poreska uprava će u takvim slučajevima rešenjem oduzimati bezbednosne elemente. Žalba na rešenje neće biti dozvoljena.

KPMG stručnjaci vam stoje na raspolaganju za bilo kakvo razjašnjenje ili podršku. Slobodno nas kontaktirajte na tax@kpmg.rs

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 1J
11 070 Beograd, Srbija
T: +381 11 20 50 500
F: +381 11 20 50 550
tax@kpmg.rs

home.kpmg/rs