Akcize

Akcize

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 55 od 25. juna 2015 godine) uvedena je akciza na električnu energiju, kao i na duvanske prerađevine koje se pri upotrebi greju ali ne sagorevaju i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta.

1000

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 55 od 25. juna 2015 godine) uvedena je akciza na električnu energiju, kao i na duvanske prerađevine koje se pri upotrebi greju ali ne sagorevaju i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta.

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us