Refakcija PDV-a za 2016. godinu

Refakcija PDV-a za 2016. godinu

Nerezidentni poreski obveznici mogu da podnesu zahtev za refakciju PDV-a za 2016. godinu do 30. juna 2017

1000
Refakcija PDV-a

Srpski PDV zakon dozvoljava nerezidentnim poreskim obveznicima refakciju PDV-a obračunatog na isporuke dobara i pružanje usluga u Srbiji.

Srpski PDV može da bude vraćen pod određenim uslovima, između ostalog, ukoliko poreski obveznik nije vršio isporuke dobara i pružanje usluge u Srbiji u 2016. godini, osim pojedinih usluga transporta dobara koje su oslobođene sa pravom na odbitak prethodnog poreza (usluge prevoza koji se odnose na uvoz, izvoz, slobodne zone, tranzit ili privremeni uvoz) i usluga prevoza putnika autobusima, za koji Uprava Carine obračunava PDV.

PDV refakcija je jedino moguća za poreske obveznike sa sedištem u zemljama s kojima Srbija ima reciprocitet, naime:

 • Holandija,
 • Slovačka,
 • Hrvatska,
 • Danska,
 • Austrija,
 • Bosna i Hercegovina,
 • Belgija,
 • Crna Gora,
 • Makedonija,
 • Slovenija,
 • Nemačka,
 • Velika Britanija
 • Švajcarska,
 • Turska, refakcija je ograničena na isporuke dobara i pružanje
  usluga koje se odnose na prevoz, sajmove i slično.

Zahtev za PDV refakciju može biti podnet do 30. juna 2017 godine za isporuke dobara i pružanje usluga tokom 2016. godine.

Minimalni iznos za koji se može podneti zahtev za refakciju PDV je 200 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

Kako bi podneo zahtev za refakciju PDV-a, nerezidentni poreski obveznik treba da poseduje srpski poreski identifikacioni broj.

KPMG može da pruži podršku u svakoj fazi procesa refakcije PDV-a:

 • razmatranje ispunjenja uslova za PDV refakciju
 • asistencija u dobijanju poreskog identifikacionog broja
 • asistencija u pripremi i podnošenju zahteva za PDV refakciju i prateće dokumentacije
 • podrška u komunikaciji sa Poreskom upravom i praćenje zahteva.

Connect with us