• 1000

Ključni datumi za primenu Zakona o elektronskom fakturisanju za subjekte privatnog sektora su sledeći:

  • Za obavezu izdavanja elektronskih faktura subjektima javnog sektora - 1. maj 2022. godine. – na snazi
  • Za obavezu prijema i čuvanja elektronskih faktura izdatih od strane subjekta javnog sektora ili subjekta privatnog sektora - 1. jul 2022. godine.
  • Za obavezu izdavanja i čuvanja elektronskih faktura subjektima privatnog sektora - 1. januar 2023. godine.

Dodatne informacije

Od 1. jula 2022. godine postoji obaveza subjekta privatnog sektora da primi i čuva elektronsku fakturu izdatu putem sistema elektronskih faktura (SEF), bilo od strane subjekta javnog sektora ili subjekta privatnog sektora.

KPMG podrška

KPMG može pružiti podršku kako bi poslovanje vaše kompanije bilo u skladu sa propisima o elektronskom fakturisanju, kao i PDV propisima.

KPMG stručnjaci vam stoje na raspolaganju za bilo kakvo razjašnjenje ili podršku. Slobodno nas kontaktirajte na tax@kpmg.rs

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 1J
11 070 Beograd, Srbija
T: +381 11 20 50 500
F: +381 11 20 50 550
tax@kpmg.rs

home.kpmg/rs