Usvojene izmene Zakona o finansiranju lokalne samouprave

Izmene Zakona o finansiranju lokalne samouprave

Usvojene izmene Zakona o finansiranju lokalne samouprave kojima se pojedine takse ukidaju i menja način plaćanja takse na firmu, takse za korišćenje reklamnih panoa i takse za držanje motornih vozila

1000

Skupština Srbije je dana 25. septembra 2012. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama zakona o finansiranju lokalne samouprave koji je objavljen u Službenom Glasniku broj 93/2012 od 28. septembra 2012. godine.

Primena usvojenih izmena

Usvojene izmene se primenjuju od 1. oktobra 2012 godine, osim odredbi koje se tiču plaćanja takse na firmu od strane pravnih lica koja su razvrstana u velika pravna lica i od strane preduzetnika i pravnih lica koji obavljaju određene delatnosti, a koje se primenjuju od 1. januara 2013 godine.

Lica koja su do dana stupanja na snagu ovih izmena platila veći iznos lokalne komunalne takse za 2012. godinu od iznosa koji duguju po ovom zakonu zbog ukidanja takse, oslobađanja od taksene obaveze ili smanjenja iznosa takse, imaju pravo da se na njihov zahtev izvrši preknjižavanje više uplaćenog iznosa na iste ili druge obaveze prema jedinici lokalne samouprave po osnovu javnih prihoda.

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us