Podsetnik: Ključni datumi eFiskalizacije

Podsetnik: Ključni datumi eFiskalizacije

Zakon je stupio na snagu 29. decembra 2020. godine, a počinje sa primenom od 1. januara 2022. godine.

1000
Tax

U skladu sa Zakonom o elektronskoj fiskalizaciji (Zakon) objavljenom u Službenom glasniku RS br. 153/2020 od 21. decembra 2020. godine, koji je stupio na snagu 29. decembra 2020. godine, a počinje sa primenom od 1. januara 2022. godine, nadležni organi otpočeli su sa predstavljanjem javnosti elektronske fiskalizacije putem kampanje „Budi eFiskalizovan“.

Tokom prelaznog perioda od 6 meseci, obveznici fiskalizacije će biti u obavezi da uvedu set odobrenih hardversko softverskih rešenja, koji se povezuju sa digitalnim uređajem (mobilni telefon, tablet ili računar), i omogućavaju automatsko povezivanje sa Poreskom upravom i dostavljanje relevantnih informacija o fiskalnom računu u realnom vremenu.

Za potrebe prelaska na novi sistem fiskalizacije, Vlada će opredeliti subvencije u iznosu od 100 EUR po fiskalnom uređaju i 100 EUR po prodajnom objektu.

U nastavku je pregled ključnih datuma za postupak eFiskalizacije u narednom periodu:

  1. 20. septembra 2021. godine, Vlada će doneti Uredbu kojom će bliže urediti postupak za dodelu subvencija za fiskalizaciju;
  2. od 01. oktobra 2021. godine obveznici fiskalizacije mogu registrovati prodajne objekte i fiskalne uređaje na portalu ePorezi;
  3. od 15. oktobra 2021. godine otvaraju se prijave za dodelu subvencija za potrebe prelaska na novi sistem fiskalizacije;
  4. od 01. novembra 2021. godine obveznici fiskalizacije će u poresko sanduče primiti uputstva o procesu fiskalizacije;
  5. do 30. aprila 2022. godine obveznici fiskalizacije moraju kompletirati prelazak na nov sistem fiskalizacije.

KPMG tim Vam stoji na raspolaganju za sva pitanja u vezi implementacije novog sistema fiskalizacije.

KPMG stručnjaci vam stoje na raspolaganju za bilo kakvo razjašnjenje ili podršku. Slobodno nas kontaktirajte na tax@kpmg.rs

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 1J
11 000 Beograd, Srbija
T: +381 11 20 50 500
F: +381 11 20 50 550
tax@kpmg.rs

home.kpmg/rs

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us