Usvojenе prvе poreske mere Vlade Srbije zbog COVID-19 krize

Usvojenе prvе poreske mere Vlade Srbije zbog COVID-19

Vlada Srbije je objavila Uredbu o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19.

1000

U večernjem izdanju Službenog glasnika Republike Srbije broj 38/2020 od 20. marta 2020. godine, Vlada Srbije je objavila Uredbu o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV- 2 (Uredba). Uredba stupa na snagu odmah, odnosno 20. marta 2020. godine.

Mere imaju za cilj povećanje likvidnosti poreskih obveznika.

Smanjenje stope zatezne kamate

Uredba predviđa smanjenje stope zatezne kamate za manje ili više plaćen porez i to za 10 procentnih poena, tako da ona sada postaje jednaka godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije (NBS).

Imajući u vidu trenutnu godišnju referentnu stopu NBS, stopa zatezne kamate se snižava sa 11,75% na 1,75% godišnje od 20. marta 2020. godine.

Olakšica za specifične poreske obveznike

Poreskim obveznicima koji imaju odobreno odlaganje plaćanja dugovanog poreza u smislu čl. 73-74b Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, počev od rate koje dospeva u martu 2020. godine Poreska uprava neće za vreme vanrednog stanja poništiti sporazum sa Poreskom upravom, odnosno ukinuti rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, niti pokretati postupak prinudne naplate. Tokom tog perioda se takođe neće obračunavati zatezna kamata na poreski dug.

KPMG stručnjaci vam stoje na raspolaganju za bilo kakvo razjašnjenje ili podršku. Slobodno nas kontaktirajte na tax@kpmg.rs

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Kraljice Natalije 11
11 000 Beograd, Srbija
T: +381 11 20 50 500
F: +381 11 20 50 550
tax@kpmg.rs

home.kpmg/rs

flag

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us