Dopuna Uredbe o primeni rokova u upravnim postupcima

Dopuna Uredbe o primeni rokova u upravnim postupcima

Vlada Srbije je objavila Uredbu o dopuni Uredbe o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja.

1000

U Službenom glasniku Republike Srbije broj 43 od 27. marta 2020. godine, Vlada Srbije je objavila Uredbu o dopuni Uredbe o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja (Uredba). Uredba o dopuni Uredbe stupa na snagu danom objavljivanja, odnosno 27. marta 2020. godine.

Uredba o dopuni Uredbe propisuje da se Uredba isključivo odnosi na rokove za podnošenje pravnih lekova protiv prvostepenih rešenja i zaključaka poreskih i carinskih organa, donetih u postupcima utvrđivanja, plaćanja, naplate i kontrole javnih prihoda poreskih i carinskih obveznika. Shodno ovome, rokovi za podnošenje pravnih lekova protiv prvostepenih rešenja i zaključaka poreskih organa su produženi, kao i rokovi za podnošenje pravnih lekova protiv prvostepenih rešenja i zaključaka carinskih organa koji se odnose na utvrđivanje obaveze plaćanja uvoznih dažbina, njihovo plaćanje i naplatu. Rokovi za osporavanje ostalih poreskih i carinskih akata se ne produžavaju već se primenjuju rokovi definisani poreskim i carinskim propisima.

Primera radi, rok za podnošenje primedbi na zapisnik o poreskoj kontroli se ne produžava. Zapisnik će se smatrati dostavljenim u vreme trajanja vanrednog stanja izvršenjem uredne dostave, a rok za izjavljivanje primedbi će početi da teče od prvog narednog dana od dana dostavljanja zapisnika, a ne od isteka 15. dana od dana prestanka vanrednog stanja, kao u slučaju poreskog rešenja.

Dodatno, kako smo vas prethodno informisali, Uredba se ne primenjuje na rokove za podnošenje poreskih prijava u vreme vanrednog stanja.

KPMG stručnjaci vam stoje na raspolaganju za bilo kakvo razjašnjenje ili podršku. Slobodno nas kontaktirajte na tax@kpmg.rs

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Kraljice Natalije 11
11 000 Beograd, Srbija
T: +381 11 20 50 500
F: +381 11 20 50 550
tax@kpmg.rs

home.kpmg/rs

flag

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us