Predlog izmena Zakona o PDV

Predlog izmena Zakona o PDV

Na sednici Vlade održanoj u subotu 19. septembra 2015. godine usvojen je predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (u daljem tekstu: Zakon o izmenama PDV), koji je prosleđen Narodnoj skupštini Republike Srbije na usvajanje. KPMG će pripremiti posebno izdanje Poreskih vesti kada Narodna skupština usvoji Zakon o izmenama PDV.

1000
predlog izmena zakona o pdvu

Na sednici Vlade održanoj u subotu 19. septembra 2015. godine usvojen je predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (u daljem tekstu: Zakon o izmenama PDV), koji je prosleđen Narodnoj skupštini Republike Srbije na usvajanje. KPMG će pripremiti posebno izdanje Poreskih vesti kada Narodna skupština usvoji Zakon o izmenama PDV.

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us