Predložene izmene i dopune Zakona o PDV-u

Predložene izmene i dopune Zakona o PDV-u

Vlada Republike Srbije je 10. Septembra 2012. usvojila predlog izmena i dopuna Zakona o PDV i uputila ga na dalje usvajanje u Skupštinu Srbije.

1000

Zakon o PDV (Zakon) je poslednji put menjan u 2007. godini i može se reći da su predložene izmene najznačajnije izmene Zakona od njegovog usvajanja. 

Predloženim izmenama opšta poreska stopa se od 1. oktobra 2012. povećava sa 18% na 20%, dok se posebna stopa ne menja i iznosi i dalje 8%.

Ostale predložene izmene Zakona primenjivale bi se od 1. januara 2013. godine, osim odredbe koja se tiče brisanja po službenoj dužnosti obveznika iz PDV evidencije ako ne ostvari promet veći od 2 miliona dinara. Ova odredba prestaje da važi danom stupanja na snagu Zakona

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us