• 1000

Poreski rezidenti Srbije prijavljuju svoj svetski dohodak, dok lica koja nisu poreski rezidenti Srbije prijavljuju dohodak ostvaren na teritoriji Srbije.

Fizička lica čiji ukupan neto dohodak u 2022. godini premašuje iznos od RSD 3.719.376 (neoporeziv iznos) su u obavezi da podnesu godišnju poresku prijavu.

Umanjenje neto dohotka za mlađe od 40 godina

Obveznicima godišnjeg poreza na dohodak građana, koji poslednjeg dana kalendarske 2022. godine imaju manje od navršenih 40 godina života, neto dohodak ostvaren po osnovu zarada, prihoda od samostalne delatnosti i prihoda od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine, dodatno se umanjuje za iznos od RSD 3.719.376 (tri prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez).

U poreskoj prijavi se iskazuje ukupan neto dohodak ostvaren u kalendarskoj 2022. godini i neoporezivi iznos, a razlika čini dohodak za oporezivanje.

Dohodak za oporezivanje dodatno se umanjuje za iznos propisanih ličnih odbitaka, a preostali iznos čini oporezivi dohodak na koji se primenjuju propisane stope poreza.

Lični odbici utvrđeni su u sledećim iznosima:

·        za poreskog obveznika: RSD 495.917

·        za svakog izdržavanog člana porodice: RSD 185.969

Ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje.

U nastavku se nalazi pregled stopa i iznosa oporezivog dohotka na koje se primenjuju:

Opis

Iznos oporezivog dohotka u RSD

Oporezivi dohodak po stopi od 10%

do 7.438.752

Oporezivi dohodak po stopi od 15%

od 7.438.753

 

Kako podneti godišnju poresku prijavu?

Od 1. januara 2023. godine, poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana (obrazac PPDG 2R) podnosi se isključivo u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave.

Napominjemo da je za podnošenje elektronske godišnje poreske prijave neophodno posedovanje kvalifikovanog elektronskog certifikata za pristup portalu Poreske uprave E-Porezi ili davanje ovlašćenja drugom licu preko PEP obrasca.

Poreska obaveza i plaćanje

Od 1. januara 2023. godine, Poreska uprava više neće izdavati rešenja o utvrđenoj obavezi godišnjeg poreza na dohodak građana. Samim tim godišnji porez na dohodak građana na prihode ostvarene u 2022. godini utvrđuje se i plaća samooporezivanjem.

Iznos obaveze godišnjeg poreza za plaćanje jednaka je iznosu iskazanom u predatoj (PPDG 2R) poreskoj prijavi.

Rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana i plaćanje poreske obaveze, po osnovu dohotka ostvarenog u 2022. godini, je 15. maj 2023. godine.

Približna procena iznosa godišnjeg poreza

Ukoliko želite da približno utvrdite iznos godišnjeg poreza, bez primene ličnih odbitaka, u nastavku dajemo skalu oporezivanja:

Ukupan neto dohodak ostvaren u 2022. godini (RSD)

Obaveza za godišnji porez

Obveznici koji su mlađi od 40 godina

Obaveza za godišnji porez

Obveznici koji su stariji od 40 godina

Stopa poreza

do 3.719.376 (neoporeziv iznos)

Nema obaveze.

Nema obaveze.

0%

od 3.719.377 do 7.438.752

Nema obaveze.

Obaveza za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza.

 

10%

od 7.438.753 do 11.158.128

Obaveza za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza.

Obaveza za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza.

 

10%

od 11.158.129 do 14.877.504

Obaveza za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza.

Obaveza za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza.

10% za obveznike mlađe od 40 godina.

15% za obveznike starije od 40 godina.

od 14.877.505

Obaveza za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza.

Obaveza za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza.

 

15%

 

Ukoliko Vam bude potrebna pomoć pri pripremanju i podnošenju Vaše poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana ili ako ste zainteresovani za održavanje prezentacije Vašim zaposlenima, slobodno nas kontaktirajte.

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 1J
11 070 Beograd, Srbija
T: +381 11 20 50 500
F: +381 11 20 50 550
tax@kpmg.rs

home.kpmg/rs