Kamatne stope "van dohvata ruke" za 2019. godinu

Kamatne stope "van dohvata ruke" za 2019. godinu

Srpsko Ministarstvo finansija („MF“) usvojilo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2019. godinu.

1000
tax

Srpsko Ministarstvo finansija („MF“) usvojilo je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2019. godinu („Pravilnik“). Pravilnik je objavljen u Službenom glasniku Srbije br. 13/2019 od 28. februara 2019. godine. Pravilnik propisuje kamatne stope koje se mogu primeniti za utvrđivanje tržišnog nivoa prihoda/rashoda realizovanih po osnovu interkompanijskih finansijskih transakcija tokom 2019. godine.

Pravilnik zvanično stupa na snagu 8. marta 2019. godine i na snazi je do 31. decembra 2019. godine.

Implikacije Pravilnika na pripremu dokumentacije o transfernim cenama za 2019. godinu i primenu ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

Prema odredbama čl. 59, 60. i 61. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Zakon“), za potrebe određivanja kamatne stope u skladu sa principom „van dohvata ruke“ poreski obveznici mogu:

  1. koristiti kamatne stope propisane od strane MF ili
  2. primeniti opšta pravila o transfernim cenama, predviđena Zakonom.

Poreski obveznici mogu izabrati samo jednu od navedene dve opcije. Izabrana metodologija se mora konzistentno primeniti na sve kredite/pozajmice odobrene ili primljene od povezanih lica.

Propisane kamatne stope primenjuju se za potrebe obračuna prihoda/rashoda po osnovu kamata za 2019. godinu, nezavisno od perioda iz kog krediti/pozajmice potiču.

Za banke i davaoce finansijskog lizinga, za razliku od ostalih privrednih društava, propisane su jedinstvene kamatne stope nezavisno od ročnosti konkretnog kredita/pozajmice, osim za kredite/pozajmice u RSD gde su propisane stope isključivo za kratkoročne kredite/pozajmice.

Obveznici mogu primenjivati propisane stope i prilikom određivanja visine kamate na koju je dozvoljeno primeniti olakšice iz ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja („UIDO“). Pored navedenih stopa, obveznici mogu koristiti i opšta pravila o transfernim cenama. U slučaju određivanja visine kamate na koju se primenjuju olakšice iz UIDO, obveznici mogu u istoj fiskalnoj godini primenjivati opšta pravila i propisane stope za različite zajmove.

Kamatne stope „van dohvata ruke“ za 2019. godinu propisane od strane MF

table

Uvećanu tabelu preuzmite iz sekcije Download PDF.


Kakav to može da ima uticaj na vaše poslovanje?

U poređenju sa 2018. godinom, može se uočiti generalni pad kamatnih stopa kod zaduživanja drugih privrednih društava (sa izuzetkom dugoročnog zaduživanja u RSD gde je zabeležen neznatni porast). S druge strane, kod zaduživanja banaka i davalaca finansijskog lizinga uočljiv je rast kamatnih stopa (sa izuzetkom zaduživanja u CHF, RUB i kratkoročnog zaduživanja u RSD).

Neophodno je sagledati da li su nove kamatne stope za 2019. godinu usklađene sa kamatnim stopama koje trenutno koristite kod finansijskih instrumenata sa povezanim licima. Takođe, kod privrednih subjekata koji su izloženi značajnom / dugoročnom finansiranju od strane povezanih lica, primena opštih pravila o transfernim cenama može biti povoljnija i pružiti veći stepen izvesnosti u pogledu budućeg poreskog tretmana.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam je potrebna podrška naših poreskih stručnjaka, slobodno nam se obratite na tax@kpmg.rs

KPMG će nastaviti da prati i izveštava o dešavanjima u ovoj kompleksnoj oblasti, kao i o njihovom mogućem uticaju na obaveze i poslovanje privrednih subjekata.

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje
KPMG d.o.o. Beograd
Kraljice Natalije 11
Beograd, Srbija
Office: +381 11 20 50 500

tax@kpmg.rs

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us