• 1000

Ministarstvo finansija je 11. februara 2022. godine izdalo mišljenja br. 011-00-200/2021-04 i 011-00-62/2022-04 u vezi sa implikacijama primene MSFI 9 sa aspekta Zakona o porezu na dobit pravnih lica (u daljem tekstu: Zakon).

U razmatranim mišljenjima Ministarstvo finansija je zauzelo sledeće stavove:

Odredbe člana 25a stavovi 5. i 6. Zakona primenjuju se nezavisno od odredbi člana 16. stavovi 7. i 9. Zakona.

Podsećanja radi, odredbe člana 25a stavovi 5. i 6. Zakona uređuju priznavanje efekata promene računovodstvene politike koji su nastali usled prve primene MRS odnosno MSFI i MSFI za MSP, a odredbe člana 16. stavovi 7. i 9. Zakona uređuju priznavanje rashoda po osnovu ispravke vrednosti potraživanja.

Shodno, efekat uvođenja MSFI 9 koji je evidentiran kao korekcija početnog stanja neraspoređenog dobitka / akumuliranog gubitka priznaje se kao trošak za svrhe obračuna poreza na dobit u periodu od 5 godina nezavisno od ispunjenosti uslova za priznavanje rashoda ispravki potraživanja (rashod ispravke potraživanja priznaje se za poreske svrhe ako je od roka za naplatu potraživanja prošlo najmanje 60 dana).

Rashod obezvređenja pojedinačnog potraživanja knjižen posle prve primene MSFI 9 priznaje se isključivo ako su ispunjeni uslovi za priznavanje rashoda ispravke potraživanja propisani odredbama člana 16. Zakona (rashod ispravke potraživanja priznaje se za poreske svrhe ako je od roka za naplatu potraživanja prošlo najmanje 60 dana).

Navedeno se takođe primenjuje i u slučaju pojednostavljenog modela obezvređenja potraživanja od kupaca koji se zasniva na grupnoj proceni naplativosti.

Rashod po osnovu obezvređenja potraživanja koje je delimično obezvređeno prvom primenom MSFI 9, priznaje se shodno pravilima za priznavanje troškova ispravke potraživanja propisanih članom 16. Zakona.

Navedeno je primenljivo samo za iznos obezvređenja koji nije knjižen po osnovu prve primene MSFI 9.

KPMG stručnjaci vam stoje na raspolaganju za bilo kakvo razjašnjenje ili podršku. Slobodno nas kontaktirajte na tax@kpmg.rs

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 1J
11 070 Beograd, Srbija
T: +381 11 20 50 500
F: +381 11 20 50 550
tax@kpmg.rs

home.kpmg/rs