Rokovi u upravnom postupku tokom vanrednog stanja

Rokovi u upravnom postupku tokom vanrednog stanja

Vlada Srbije je objavila Uredbu o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja.

1000

U Službenom glasniku Republike Srbije broj 41/2020 od 24. marta 2020. godine, Vlada Srbije je objavila Uredbu o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja (Uredba). Uredba stupa na snagu 24. marta 2020. godine.

Uredba propisuje da u postupcima koji se odvijaju pred organima uprave za vreme vanrednog stanja, stranke neće snositi posledice nepostupanja u propisanim rokovima određenim propisima kojima se uređuje opšti upravni postupak i posebni upravni postupci, te da rokovi nastavljaju da teku po ukidanju vanrednog stanja.

Posebnim upravnim postupkom smatra se poreskoupravni postupak koji je uređen posebnim procesnim zakonom.

Dostavljanje pismena (npr. rešenja, zaključka i dr.), kao i radnje uprave koje su izvršene u toku vanrednog stanja, a od kojih počinju da teku rokovi koji se ne mogu produžiti (prekluzivni rokovi, kao npr. rok za izjavljivanje žalbe), smatraće se izvršenim istekom 15. dana nakon ukidanja vanrednog stanja, te će shodno rokovi za stranku početi da teku od prvog narednog dana.

Rokovi koji se odnose na upravne radnje organa, okončanje upravnih postupaka i žalbenih postupaka, a koji ističu u za vreme vanrednog stanja, smatraće se isteklim nakon 30 dana od ukidanja vanrednog stanja.

Takođe, rokovi za izjavljivanje prigovora/žalbe na usmena rešenja doneta radi izvršenja hitnih mera sa ciljem prevencije COVID-19 teku od ukidanja vanrednog stanja, kao i rok za podnošenje zahteva za dostavljanje tog rešenja u pismenoj formi.

Napominjemo da se Uredba ne odnosi na rokove za podnošenje poreskih prijava, te je obaveza obračunavanja, podnošenja prijava i plaćanja poreza nepromenjena u delu zakonskih rokova, do daljnjeg.

Poreski obveznici trenutno imaju mogućnost da zahtevaju odlaganje roka za podnošenje poreske prijave u skladu članom 39. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.


KPMG stručnjaci vam stoje na raspolaganju za bilo kakvo razjašnjenje ili podršku. Slobodno nas kontaktirajte na tax@kpmg.rs

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Kraljice Natalije 11
11 000 Beograd, Srbija
T: +381 11 20 50 500
F: +381 11 20 50 550
tax@kpmg.rs

home.kpmg/rs

flag

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us