Usvojen zakon o akcizama

Usvojene izmene Zakona o akcizama

Skupština Srbije je dana 25. septembra 2012. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama zakona o akcizama koji je objavljen u Službenom Glasniku broj 93/2012 od 28. septembra 2012. godine.

1000

Primena usvojenih izmena

Usvojene izmene stupaju na snagu 1. oktobra 2012. godine, osim odredbi koje se odnose na ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte za poljoprivredne svrhe i odredbi koje se tiču obaveze popisa zatečenih zaliha cigareta u slučaju promene akcize na cigarete koje stupaju na snagu 1. januara 2013. godine. 

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us