Vi genomför skattekonsekvensutredningar av olika investeringsalternativ, logistiska lösningar eller organisation av verksamheten. Vi hjälper även till med genomgång av beräkningsmodeller och rapport- och redovisningsrutiner för att säkerställa korrekta deklarationer och återbetalningsansökningar.

Punktskatterna får allt större betydelse

Kraven på skatteväxling från skatt på arbete till skatt på konsumtion, i synnerhet miljöpåverkande konsumtion, vinner allt större gehör. Ur detta perspektiv kommer redan existerande punktskatter att få en större roll, samtidigt som det inte kan uteslutas att nya skatter kommer att skapas inom detta område.

De statsfinansiellt mest betydande punktskatterna utgörs av skatter på el och bränsle samt alkohol- och tobaksskatt. Dessutom finns bl a avfallsskatt, skatt på bekämpningsmedel, naturgrus samt skatt på nikotinprodukter, viss elektronik och vitvaror, plastbärkassar och spel. 

Hur kan KPMG hjälpa ert företag?

Vi kan bland annat hjälpa till med

  • Registrering av punktskattepliktig verksamhet
  • Rättsutredningar 
  • Skattekonsekvensutredningar av olika investeringsalternativ, logistiska lösningar eller organisation av verksamheten. 
  • Genomgång av beräkningsmodeller, rapport- och redovisningsrutiner m.m. för att säkerställa korrekta deklarationer och återbetalningsansökningar. 
  • Skräddarsydd utbildning av personal  
  • Stöd vid kontakter med Skatteverket och Tullverket samt vid processer i förvaltningsdomstolarna.

Kontakta oss