KPMG LINK 360

KPMG LINK 360 är ett globalt processhantering- och samarbetsverktyg som kan hjälpa er att hantera skatt- och redovisningsskyldigheter över hela världen. Verktyget sammanlänkar verksamhetsområden och levererar en 360-graders vy över ert företags globala compliance-position.

KPMG LINK 360 erbjuder ett effektivt sätt att utbyta information mellan interna team eller tredjepartsleverantörer, oavsett vart de befinner sig i världen. Det medför transparens och tillgång till pålitlig affärsinformation genom en knapptryckning. Det i sin tur frigör skatte- och ekonomipersonal, vilket ger dem möjlighet att vara proaktiva och bidra med mer värde till verksamheten. Och eftersom verktyget tillhandahålles hos KPMG ställer det minimala krav på företags egna IT-resurser och infrastruktur.