Tax Technology

Inom Tax Technology är digitala och effektiva lösningar för såväl dagens som framtidens skatteavdelningar i fokus.

I ett klimat där förväntningarna på global transparens ökar och informationsdelning i realtid blir allt vanligare, blir tekniska lösningar avgörande för en effektiv skattefunktion.

Användningen av tekniska verktyg kan frigöra resurser som kan fokusera på en mer förebyggande hantering av eventuella skatterisker. Dessvärre ser vi allt för ofta företag som har misslyckats med att optimera skattefunktionerna i sina affärssystem och/eller använder tidskrävande manuella processer för att hantera bristerna i rapporteringen.

KPMG har ett integrerat team med specialistkompetens inom skatt i kombination med djup erfarenhet av dataanalys, statistik, teknologi och processutveckling. Med hjälp av olika tekniska verktyg och dataanalyser kan vi identifiera förbättringsområden som kan bidra till en effektivare och säkrare skattehantering inom ert företag. Denna sida belyser ett urval av dessa tekniska plattformar: