KPMG Sofy Suite

Med ökade krav på digital rapportering över världen ser vi ett stort kundbehov av end to end-lösningar som kan hantera transaktioner och rapportering för ett flertal länder och jurisdiktioner i realtid.
KPMG Sofy Suite erbjuder avancerade datadrivna lösningar som gör det möjligt för företag att ta bättre och mer informerade affärsbeslut, hantera risker och förbättra resultat.

Tax Intelligence Solution on Sofy for Transfer Pricing
Transfer Pricing-modulen bistår med information om internprissättning i realtid och automatisering av tillhörande processer, vilket minskar risken för manuella fel vid potentiella internprissättningsjusteringar.

Tax Intelligence Solution on Sofy for VAT
Verktyget tillhandahåller värdefull information baserat på realtidsanalyser av transaktionsdata, varför det är särskilt användbart för transaktionsskatter såsom moms.

Data utvinns automatiskt och direkt från ERP-system och kartläggs i en gemensam datamodell som presenterar värdefull information, vilket i sin tur leder till informerande beslut och åtgärder.

Tax Intelligence Solution on Sofy for Trade & Customs
Modulen Trade & Customs använder Sofys analys- och automatiseringsfunktioner för att utföra en sekvens av logiska kontroller av aktuella transporttransaktioner. Detta resulterar i "undantags"-arbetslistor som kan hjälpa kunder att undvika fel i deras internationella godsrörelser. 

Läs mer om KPMG Sofy Suite.