KPMG TPAD

KPMG TPAD är ett dynamiskt och lättanvänt webbaserat Transfer Pricing-verktyg som optimerar produceringen av Local Files. TPAD gör det möjligt att generera Local Files tidseffektivt samt minimerar risken för eventuella manuella misstag. 
Bakgrunden till verktyget är att globala krav på Transfer Pricing-dokumentation har ökat avseende på senare år vad gäller upprättande av Local Files; dess format, tidpunkt och krav på inlämning. 

Eftersom koncerner ofta består av många separata bolag innebär fullständig efterlevnad av de nya dokumentationsreglerna en omfattande och komplicerad process. Om en koncern däremot består av bolag med en hög grad av likhet avseende funktioner, risker och tillgångar, kan dokumentationsprocessen optimeras och till stor grad automatiseras genom TPAD. 

Ladda ner produktblad och läs mer om TPAD här (PDF 134 KB).