KPMG K-Helios

K-Helios är ett datahantering- och konsolideringsverktyg som automatiserar och förenklar datautvinning och rapportering.

Genom automatiserad datainsamling bidrar verktyget med effektivitet till företag, samt underlättar samarbete mellan exempelvis redovisning och skatt, vilket sparar både tid och kostnader. Det kan också förbättra kontroll över befintliga manuella processer.