Skattefrågor för bygg- och fastighetsbolag

Skattefrågor för bygg- och fastighetsbolag

Oavsett om du bedriver en förvaltande verksamhet, byggnadsrörelse eller är verksam inom fastighetsutveckling kan vi hjälpa dig med dina skattefrågor.

Oavsett vilken fastighetsfråga du har kan vi hjälpa dig med dina skattefrågor.

KPMGs fastighetsspecialister har lång erfarenhet av de specifika skattefrågor som aktualiseras för bygg- och fastighetsbolag. Oavsett om du bedriver en förvaltande verksamhet, byggnadsrörelse eller är verksam inom fastighetsutveckling kan vi hjälpa dig med dina skattefrågor. Vi rådger inom inkomstbeskattning, mervärdesskatt, stämpelskatt, fastighetsskatt och fastighetstaxering och kan hjälpa er vid varje steg under en fastighets livscykel, bland annat:
 

  • Löpande skatterättslig rådgivning för fastighetsägande företag,
  • Due diligence i samband med fastighetstransaktioner,
  • Strukturering inför fastighetsprojekt och -transaktioner,
  • Biträde vid upprättande av skatteberäkningar och inkomstdeklarationer,
  • Ränteavdragsberäkning och koncernbidragsoptimering med vår digitala lösning Korus,
  • Fastighetstaxering och fastighetsskatt, och
  • Rådgivning vid klassificering av investeringskostnader.


Välkommen att kontakta oss!

Kontakta oss