Real Estate Tax

Real Estate Tax

Oavsett om du bedriver en förvaltande verksamhet, byggnadsrörelse eller är verksam inom fastighetsutveckling kan vi hjälpa dig med dina skattefrågor.

Oavsett vilken fastighetsfråga du har kan vi hjälpa dig med dina skattefrågor.

KPMG Real Estate Tax består av ett såväl seniora som juniora medarbetare med erfarenhet inom företagsbeskattning, moms, stämpelskatt, fastighetsskatt och fastighetstaxering. Vi har lång erfarenhet av de specifika skattefrågorna för bygg- och fastighetsbolag. Oavsett om du bedriver en förvaltande verksamhet, byggnadsrörelse eller är verksam inom fastighetsutveckling kan vi hjälpa dig med dina skattefrågor.

Skatteansvarig på ett företag är ofta en ganska ensam roll. De frågeställningar och problem som man ställs inför är av varierande karaktär och kan vara allt från en snabb avstämning av en relativt enkel fråga till en genomgripande omstrukturering eller frågor i samband med en stor investering. Vi kan erbjuda standardiserade produkter men ofta skräddarsyr vi gärna våra tjänster efter just en specifik kunds behov. Vi ser till att du som kund får den expertis och det stöd som behövs i varje enskild situation. 

Kontakta oss