Många arbetsgivare verkar i en global miljö. Detta ställer höga krav på kunskap om hur anställda som arbetar över landsgränser eller som flyttar mellan länder ska hanteras, vare sig det gäller flytt till eller från Sverige.

Vi är specialiserade på frågor kopplade till internationellt verksam personal. Vi har mångårig erfarenhet och vårt internationella nätverk gör att vi kan erbjuda assistans i över 150 länder. Vi hjälper arbetsgivare med rådgivning och hantering av den anställdes skatt, socialförsäkring, pension och arbets- och uppehållstillstånd

Vi erbjuder rådgivning med att planera inför en utlandstjänstgöring så att den kan genomföras strukturerat och effektivt både för arbetsgivaren och den anställde. Syftet är att förutse kostnader för arbetsgivaren och att undvika oväntade skyldigheter för den anställde. Vi hjälper även till med den administrativa hanteringen både för arbetsgivaren och den anställde såsom upprättande av avtal, beräkningar, ansökningar, deklarationer osv.

Våra tjänster

Nedan har vi har listat de vanligaste tjänsterna som vi hjälper till med i samband med att personal arbetar över landsgränser.

För att kombinera kvalitet av att uppfylla skyldigheter i olika länder med effektivitet, arbetar vi med IT-verktyg. IT-stödet anpassas efter de behov som det enskilda uppdraget ställer.

Vi kan hjälpa till med

  • Skattskyldighet och dubbelbeskattningsavtal 
  • Policyfrågor
  • Skattekompensation
  • Socialförsäkring och socialavgifter
  • Upprättande av deklarationer
  • Ansöka om intyg och beslut såsom A1, SINK, expertskatt, jämkning
  • Beräkning av kostnader för utlandsuppdraget för budgeteringsändamål
  • Bedömning av beskattningskonsekvenser av tjänstepensionslösningar

Förutom att arbeta med frågor kopplade till internationellt verksam personal, arbetar vi även inom områden såsom:

Kontakta oss