Många företag väljer att investera i solceller och det finns olika investeringsalternativ att välja mellan. Höga energipriser och politiska initiativ driver på utvecklingen. 

Förändringarna på energiskatteområdet för elproduktion med solceller har varit många de senaste åren, särskilt möjligheterna till skattebefrielse.

Både företag som redan har solceller, och företag som står inför ett investeringsbeslut, har därför anledning att uppdatera sin kunskap om reglerna för att säkerställa en korrekt hantering av energiskatten.

Vanliga frågeställningar

 • Kommer den el som produceras i solcellsanläggningen att bli skattepliktig?
 • Vad innebär det att vara skattskyldig för energiskatt?
 • Hur påverkar solcellsanläggningens storlek skattebefrielsen för den el som produceras?
 • Kan vi sälja överskottsel utan att betala skatt?
 • Andelsägande i solcellspark – vem är skattskyldig?
 • Elproduktion med både vindkraftverk och solceller – hur beräknas effektgränsen för skattebefrielse?
 • Överföring av producerad el till koncessionspliktigt elnät – vad gäller?
 • Solceller på olika byggnader – en eller flera anläggningar skattemässigt?
 • Gäller skattebefrielsen om producerad el överförs till någon annan inom samma fastighet eller byggnad?

Våra tjänster

Vi har lång erfarenhet av rådgivning till företag i olika branscher som står inför sitt första investeringsbeslut, eller överväger utbyggnad av befintlig solcellsanläggning. 

Hur kan KPMG hjälpa ert företag?

Vi kan bland annat hjälpa till med
 • Stöd i beslutsprocessen.
 • Utredning av skattemässiga konsekvenser av olika investeringsalternativ.
 • Kontakter med Skatteverket.
 • Rutiner för redovisning av energiskatt.