Anders Edlund

Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

Anders är skattejurist och arbetar med punktskattefrågor.

  • Indirekt beskattning
  • Jur. kand., Stockholms universitet

  • Auktoriserad skatterådgivare

  • Medlem i FAR