Utbildning för företag

Utbildning för företag

Kunskap är en del av vår kärna som vi gärna delar med oss av. Våra utbildningar för företag hålls alltid av branschens främsta experter inom området.

Vi delar med oss av nyheter, seminarier och utbildningar för att du ska ligga steget före.

KPMG:s kurser och utbildningar för företag

I en värld som förändras snabbt behöver vi ständig utveckling. Vi hjälper små och stora organisationer att utveckla sin verksamhet genom att dagligen dela med oss av nyheter, seminarier och utbildningar för att du ska kunna ligga steget före.

Söker ni utbildning för företag?
Nedan hittar du mer information om våra utbildningar. Utöver dessa så håller vi gärna utbildningar på er arbetsplats och anpassar förstås då innehållet efter era behov.

Bank, kreditinstitut och värdepapper - Utbildning för företag
Vi erbjuder skräddarsydda kurser och standardiserade utbildningsprogram inom bank, kreditinstitut och värdepapper. Bland annat besvarar vi strategiska och tekniska frågor inom externa regelverk som till exempel penningtvätt, RRP och CPR.

Läs mer om utbildningar inom Bank, kreditinstitut och värdepapper

Försäkring - Utbildning för företag
Vi arrangerar regelbundet workshops, seminarier och utbildningar för företag inom området försäkring. Under utbildningen besvara vi frågor om regelefterlevnad och riskhantering inom försäkring, till exempel Solvens II och IDD. Självklart kan vi skräddarsy kurser för just ditt företag.

Läs mer om utbildningar inom Försäkring

Redovisningsregler - Utbildning för företag
Vi arrangerar kurser och utbildningar för företag inom såväl IFRS som K2 och K3 men kan även ta fram skräddarsydda utbildningar som möter just er verksamhets behov.

Läs mer om utbildningar inom Redovisningsregler

Riskhantering - Utbildning för företag
Våra utbildningar och kurser inom riskhantering hålls alltid av branschens främsta experter. Kontakta oss gärna för mer information om våra utbildningar inom riskhantering.

Läs mer om utbildningar inom Riskhantering

Skatt - Utbildning för företag
KPMG  kan erbjuda flera utbildningar inom skatt som är specifikt utformade för företag. Kontakta oss gärna för mer information om våra utbildningar inom moms, förmåner och representation samt skattefrågor för ägarledda bolag.

Läs mer om utbildningar inom Skatt

Treasury - Utbildning för företag
Vill ni internt stärka er kompetens inom Treasury? KPMG erbjuder flera workshops och utbildningar som utvecklar era medarbetare. Bland annat håller vi kurserna ”Grundkurs inom finansiella instrument”, ”Praktiskt Treasury-hantering” och ”Cash & Working Capital management”.

Läs mer om utbildningar inom Treasury

Kontakta oss