Finansiell rapportering och kvalificerade redovisningstjänster

De senaste årens intensiva utveckling och förändringsarbete inom området för bokföring och redovisning har lett till ett ökat behov av spetskompetens. KPMG Accounting Advisory Services består av ett starkt team med specialistkunskap som grundar sig på medarbetarnas erfarenheter från finansiell rapportering inom olika branscher och verksamhetsområden.

Specialister inom finansiell rapportering

Vårt team har stor kompetens inom finansiell rapportering och erbjuder flera olika tjänster för ditt företag. 

Våra medarbetare är engagerade i olika nationella och internationella organ, så som Rådet för finansiell rapportering, FAR:s Policygrupp för redovisning och Näringslivets redovisningsgrupp (NRG). Vi arbetar aktivt för att påverka normbildningen på ett tidigt stadium. Detta engagemang möjliggör även en effektiv kunskapsinsamling samt en snabb informationsspridning och kunskapsöverföring till dig som kund. Genom att hålla våra kunder informerade kan de påverka, fatta beslut och agera i god tid.

Kontakta oss om du vill diskutera finansiell rapportering och behöver råd från våra specialister.

Tjänster inom finansiell rapportering