IFRS 3 – Rörelseförvärv och koncernredovisning

IFRS 3 – Rörelseförvärv och koncernredovisning

Hur ska investeringar redovisas & vilka effekter kan ändrade standarder få? Vi hjälper dig att tolka regelverken kring konsolidering & förvärv.

Vi hjälper dig att tolka och förstå regelverken kring konsolidering och förvärv.

Vi hjälper dig med tillämpning av IFRS 3

Vi hjälper dig att tolka och förstå regelverken kring konsolidering och förvärv av dotterbolag (inklusive investmentföretag), intresseföretag, joint ventures och gemensamma verksamheter. Hur ska investeringarna redovisas, vilka upplysningar krävs och vilka potentiella effekter kan kommande nya och ändrade standarder få?

KPMG hjälper till med:

  • Stöd vid konsolidering och upprättande av förvärvsanalyser
  • Teknisk redovisningsexpertis 
  • Utbildning
  • Kvalitetssäkring och ”second opinion”

Kontakta oss för ett första möte!

Kontakta oss