Camilla Persson

Redovisningsspecialist

KPMG i Sverige

Camilla arbetar i huvudsak som redovisningsspecialist och konsult. Hon arbetar framförallt med noterade bolag och ingår i revisionsteam som redovisningsspecialist i våra uppdrag.

  • Accounting Advisory Services
  • Internationella marknader
  • Nationella marknader
  • Risk Consulting
  • Rådgivning
  • Civilekonomexamen, Uppsala Universitet 1990

  • Redovisningsspecialist, koncernredovisning, kassaflödesanalyser, delårsrapportering och ersättningar till anställda.