Årsredovisningsmallar för K3 och K2

Årsredovisningsmallar - K2 och K3

Söker du efter en årsredovisning K3 mall? Vi på KPMG har årsredovisningsmallar i flera olika versioner! Både för K2, K3 och ideella föreningar.

Våra årsredovisningsmallar finns i flera olika versioner.

Ett komplett utbud av K2 och K3 mallar

Våra årsredovisningsmallar är utformade i Excel och kan praktiskt användas vid upprättandet av årsredovisningen. I mallarna finns också flera förklarande texter och hänvisningar till gällande lagstiftning och regelverk. Har du frågor är du välkommen att höra av dig till mallar@kpmg.se.

Våra årsredovisningsmallar finns i följande versioner:
K2 och K3

  • Mall årsredovisning enligt K3 för juridisk person
  • Mall årsredovisning enligt K3 för juridisk person-engelsk version
  • Mall årsredovisning enligt K3 för koncerner (inkl moderbolag)
  • Mall årsredovisning enligt K2 för aktiebolag

K2 och K3 för ideella föreningar och stiftelser

  • Årsredovisning K3 mall för ideella föreningar och verksamhetsdrivande stiftelser (juridisk person)
  • Årsredovisningsmall enligt K3 för ideella föreningar (koncern)
  • Årsredovisningsmall enligt K2 för verksamhetsdrivande stiftelser (juridisk person)
  • Årsredovisningsmall enligt K2 för verksamhetsdrivande ideella föreningar (juridisk person)
  • Årsredovisningsmall enligt K2 för avkastningsstiftelser (juridisk person)
  • Årsredovisningsmall enligt K2 för pensions-, personal- och vinstandelsstiftelser (juridisk person)

Intresserad av våra mallar för årsredovisning enligt K2 och K3?
Beställ genom att skicka ett mail till mallar@kpmg.se och ange kontaktperson, företagsnamn, leveransadress samt fakturaadress. Priser finner du under respektive mall nedan.

 

K2 och K3

Årsredovisning K3 mall - för juridisk person
Mallen är utformad i Excel och kan praktiskt användas vid upprättandet av årsredovisningen. Mallen innehåller exempel på hur resultat- och balansräkningar med tillhörande noter kan utformas, samt förslag på utformning av eget kapitalrapport och kassaflödesanalys. I vår årsredovisning K3 mall finns också flera förklarande texter och hänvisningar till gällande lagstiftning och regelverk.

Priset för vår årsredovisning K3 mall är 7 900 kronor exkl. moms. Kontakta mallar@kpmg.se vid frågor.


Årsredovisning K3 mall - för juridisk person (engelsk version)
Mallen är utformad i Excel och kan praktiskt användas vid upprättandet av årsredovisningen. Vår årsredovisning K3 mall för juridisk person innehåller exempel på hur resultat- och balansräkningar med tillhörande noter kan utformas, samt förslag på utformning av eget kapitalrapport och kassaflödesanalys. Observera att den årsredovisning som skickas till Bolagsverket måste vara upprättad på svenska.

Priset för vår årsredovisning K3 mall är 7 900 kronor exkl. moms.  Kontakta mallar@kpmg.se vid frågor.


Årsredovisning K3 mall - för koncerner (inkl moderbolag)
Mallen är utformad i Excel och kan praktiskt användas vid upprättandet av koncernredovisningen. Vår årsredovisning K3 mall för koncerner innehåller exempel på hur resultat- och balansräkningar med tillhörande noter kan utformas. Samt förslag på utformning av eget kapitalrapporter och kassaflödesanalyser.

Priset för vår årsredovisning K3 mall (inkl moderbolag) är 9 900 kronor exkl. moms. Kontakta mallar@kpmg.se vid frågor.


Årsredovisningsmall enligt K2 för aktiebolag
Mallen är utformad i Excel och kan praktiskt användas vid upprättandet av årsredovisningen. Mallen innehåller exempel på hur resultat- och balansräkningar med tillhörande noter kan utformas. I årsredovisningsmallen finns också många förklarande texter och hänvisningar till gällande lagstiftning och regelverk.

Priset för en mall är 6 900 kronor exkl. moms. Kontakta mallar@kpmg.se vid frågor.


K2 och K3 för ideella föreningar och stiftelser

Årsredovisning K3 mall - för ideella föreningar och verksamhetsdrivande stiftelser (juridisk person)
Mallen är utformad i Excel och kan praktiskt användas vid upprättandet av årsredovisningen. Mallen innehåller exempel på hur resultat- och balansräkningar med tillhörande noter kan utformas, samt förslag på utformning av eget kapitalrapport och kassaflödesanalys. Vår årsredovisning K3 mall är anpassad till de särregler som gäller för ideella föreningar och verksamhetsdrivande stiftelser.

Priset för en årsredovisning K3 mall är 7 900 kronor exkl. moms. Kontakta mallar@kpmg.se vid frågor.


Årsredovisning K3 mall - för ideella föreningar (koncern)
Mallen är utformad i Excel och kan praktiskt användas vid upprättandet av årsredovisningen. Mallen innehåller exempel på hur resultat- och balansräkningar med tillhörande noter kan utformas, samt förslag på utformning av eget kapitalrapport och kassaflödesanalys. Vår årsredovisning K3 mall är anpassad till de särregler som gäller för ideella föreningar.

Priset för en koncernårsredovisningsmall (inkl moderbolag) är 9 900 kronor exkl. moms. Kontakta mallar@kpmg.se vid frågor.


Årsredovisningsmall enligt K2 för verksamhetsdrivande stiftelse
Mallen är utformad i Excel och kan praktiskt användas vid upprättandet av årsredovisningen. Mallen innehåller exempel på hur resultat- och balansräkningar med tillhörande noter kan utformas. I årsredovisningsmallen finns också många förklarande texter och hänvisningar till gällande lagstiftning och regelverk. Årsredovisningsmallen är anpassad till de särregler som gäller för stiftelser.

Priset för en mall är 6 900 kronor exkl. moms. 


Årsredovisningsmall enligt K2 för verksamhetsdrivande ideella föreningar
Mallen är utformad i Excel och kan praktiskt användas vid upprättandet av årsredovisningen. Mallen innehåller exempel på hur resultat- och balansräkningar med tillhörande noter kan utformas. I årsredovisningsmallen finns också många förklarande texter och hänvisningar till gällande lagstiftning och regelverk. Årsredovisningsmallen är anpassad till de särregler som gäller för ideella föreningar.

Priset för en mall är 6 900 kronor exkl. moms. 


Årsredovisningsmall enligt K2 för avkastningsstiftelser
Mallen är utformad i Excel och kan praktiskt användas vid upprättandet av årsredovisningen. Mallen innehåller exempel på hur resultat- och balansräkningar med tillhörande noter kan utformas. I årsredovisningsmallen finns också många förklarande texter och hänvisningar till gällande lagstiftning och regelverk. Årsredovisningsmallen är anpassad till de särregler som gäller för avkastningsstiftelser.

Priset för en mall är 6 900 kronor exkl. moms. 


Årsredovisningsmall enligt K2 för pensions-, personal- och vinstandelsstiftelser
Mallen är utformad i Excel och kan praktiskt användas vid upprättandet av årsredovisningen. Mallen innehåller exempel på hur resultat- och balansräkningar med tillhörande noter kan utformas. I årsredovisningsmallen finns också många förklarande texter och hänvisningar till gällande lagstiftning och regelverk. Årsredovisningsmallen är anpassad till de särregler som gäller för pensions-, personal- och vinstandelsstiftelser.

Priset för en mall är 6 900 kronor exkl. moms. 

Kontakta oss