Övriga modeller

Övriga modeller

KPMG:s mallar för att beräkna effektivräntan, redovisa leasing, göra nedskrivningar och inventera uppskjuten skatt - anpassade både för K3 & IFRS.

Mallarna finns anpassade för både K3 och IFRS.

Mallarna finns anpassade både för K3 och IFRS.

Övriga modeller - K3

Nedskrivningsmodell enligt K3
Modellen, som är utformad i Excel, effektiviserar arbetet och underlättar analysen av vilket eventuellt nedskrivningsbehov som olika prognoser ger. För att kunna använda modellen på rätt sätt krävs att man är förtrogen med företagsvärdering. KPMG erbjuder därför 1 timmes vägledning av modellen med redovisningsspecialist.

Pris för modellen inklusive 1 timmes vägledning uppgår till 9 500 kronor exklusive moms. Nedskrivningsmodellen finns även att köpa i engelsk version.

För beställning skicka ett mail till mallar@kpmg.se ange kontaktperson, företagsnamn, leveransadress och fakturaadress.


Förenklad modell för redovisning av leasing enligt K3 och RKR R5

KPMG har även utvecklat en förenklad modell för redovisning av leasing enligt K3 och RKR R5. Denna modell beräknar poster såsom den finansiella leasingskulden, leasingkostnaden uppdelad på ränta och avskrivningar samt redovisning av uppskjuten skatt, för ett individuellt leasingkontrakt.

Priset för modellen uppgår till 14 900 kronor exklusive moms. I priset ingår en konsulttimme där vi går igenom hur modellen används.

För beställning skicka ett mail till mallar@kpmg.se ange kontaktperson, företagsnamn, leveransadress och fakturaadress.


Mall för beräkning av effektivräntan enligt K3

Modellen beräknar den effektiva räntan på basis av ett antal indata såsom löptid, nominell ränta och nominellt belopp på fordran eller skuld.

Priset för en modell är 4 900 kronor exkl. moms. Om modellen ska användas av fler företag i koncernen finns paketpris.

För beställning skicka ett mail till mallar@kpmg.se ange kontaktperson, företagsnamn, leveransadress och fakturaadress.


Mall för inventering av uppskjuten skatt enligt K3

Mallen är utformad i Excel och kan praktiskt användas vid beräkning av uppskjuten skatt i juridisk person.

Priset för en mall är 300 kronor exkl. moms.

För beställning skicka ett mail till mallar@kpmg.se ange kontaktperson, företagsnamn, leveransadress och fakturaadress.


Övriga modeller - IFRS

Beräkningsmodell för tomträtter enligt IFRS 16
Nu har KPMG tagit fram en beräkningsmodell för tomträtter och andra icke-uppsägningsbara leasingavtal som ett komplement till de beräkningsmodeller som redan erbjuds gällande IFRS 16. Efter att information har matats in om avgälder och diskonteringsränta så räknar modellen ut värden på berörda poster såsom tillgång och skuld. All data sammanställs på ett enkelt och lättförståeligt sätt baserat på vad IFRS 16 föreskriver.
Har ditt företag ett behov av hjälp med redovisning av tomträttsavtal eller andra icke-uppsägningsbara leasingavtal, ta kontakt med oss så hjälper vi dig på vägen.

Priset för modellen ligger på 14 900 kronor exklusive moms.

För beställning skicka ett mail till mallar@kpmg.se ange kontaktperson, företagsnamn, leveransadress och fakturaadress.


Modell för redovisning av leasing enligt IFRS 16
Denna modell tillhandahåller möjligheten att arbeta med flertalet tillgångar i en och samma modell. Modellen visar utförlig information gällande berörda balans- och resultaträkningsposter under hela leasingperioden och det går även att lägga in information om ändringar i leasingkontrakt under periodens gång. 

Observera att på grund av reglerna gällande oberoende har vi ingen möjlighet att erbjuda modellen till våra revisionskunder.

Priset för modellen uppgår till 69 000 kronor exklusive moms.

För beställning skicka ett mail till mallar@kpmg.se ange kontaktperson, företagsnamn, leveransadress och fakturaadress.


Förenklad modell för redovisning av leasing enligt IFRS 16

KPMG har även utvecklat en förenklad modell för redovisning av leasing enligt IFRS 16. Denna modell beräknar poster såsom den finansiella leasingskulden, leasingkostnaden uppdelad på ränta och avskrivningar samt redovisning av uppskjuten skatt, för ett individuellt leasingkontrakt.

Priset för modellen uppgår till 14 900 kronor exklusive moms. I priset ingår en konsulttimme där vi går igenom hur modellen används.

För beställning skicka ett mail till mallar@kpmg.se ange kontaktperson, företagsnamn, leveransadress och fakturaadress.


Modell för beräkning av effektivräntan enligt IFRS

Modellen beräknar den effektiva räntan på basis av ett antal indata såsom löptid, nominell ränta och nominellt belopp på fordran eller skuld.

Priset för en modell är 4 900 kronor exkl. moms. Om modellen ska användas av fler företag i koncernen finns paketpris.

För beställning skicka ett mail till mallar@kpmg.se ange kontaktperson, företagsnamn, leveransadress och fakturaadress.


Nedskrivningsmodell enligt IFRS

Modellen, som är utformad i Excel, effektiviserar arbetet och underlättar analysen av vilket eventuellt nedskrivningsbehov som olika prognoser ger.
För att kunna använda modellen på rätt sätt krävs att man är förtrogen med företagsvärdering. KPMG erbjuder därför 1 timmes vägledning av modellen med redovisningsspecialist.

Pris för modellen inklusive 1 timmes vägledning uppgår till 9 500 kronor exklusive moms. Nedskrivningsmodellen finns även att köpa i engelsk version.

För beställning skicka ett mail till mallar@kpmg.se ange kontaktperson, företagsnamn, leveransadress och fakturaadress.

Kontakta oss