Nulägesanalys arkivering

Nulägesanalys arkivering

Följer du lagkraven? Kan du arkivera effektivare? Läs mer om vår nulägesanalys!

Följer du lagkraven? Kan du arkivera effektivare? Läs mer om vår nulägesanalys!

Följer du lagkraven? Kan du arkivera effektivare? Läs mer om vår nulägesanalys!

En alltmer digital och föränderlig värld leder till utmaningar kring att följa lagkraven för arkivering av räkenskapsinformation och samtidigt få en effektiv process kring arkivering. Arkiverar ditt företag rätt saker och på ett så effektivt sätt som möjligt? Ta hjälp av KPMG:s specialister!

Vår nulägesanalys inleds med ett frågeformulär som företaget fyller i och följs upp med ett möte med en av våra redovisningsspecialister. Företaget får en övergripande och strukturerad statusrapport kring arkivering som visar vilka områden som fungerar bra och vilka områden som kan behöva vidareutvecklas.

Värde för din verksamhet

  • Företaget får en tydlig och överskådlig bild över vilka områden som fungerar bra och vilka områden som behöver utvecklas.
  • Genomgången visar om arkiveringsprocessen kan effektiviseras och på så sätt sparar tid.
  • Företaget får en genomgång av att de digitala lösningarna, exempelvis utläggsredovisning i app, stämmer överens med bokföringslagen.

Priset för nulägesanalysen är 9 500 kr exklusive moms.

Vill du beställa eller veta mer? Kontakta oss gärna!
 

Kontakta oss