Koncernredovisningsblanketter

Koncernredovisningsblanketter

KPMG:s koncernredovisningsblanketter kan praktiskt användas som stöd vid upprättandet av koncernredovisningen. Finns som enskilda mallar och paket!

Blanketterna kan praktiskt användas som stöd vid upprättandet av koncernredovisningen.

Koncernredovisningsblanketterna säljs som ett paket

Koncernredovisningsblanketter enligt IFRS

Koncernredovisningsblanketterna säljs som ett paket. Blanketterna är utformade i Excel och kan praktiskt användas som stöd vid upprättandet av koncernredovisningen.

Följande blanketter ingår i paketet: 

 • Avstämning av eget kapital 
 • Förvärvsanalys helägda dotterföretag
 • Förvärvsanalys helägda dotterföretag bestämmande inflytande erhålls
 • Förvärvsanalys delägda dotterföretag 
 • Förvärv/Avyttring av dotterföretag bestämmande inflytande kvarstår
 • Eliminering av helägda dotterföretag 
 • Eliminering av delägda dotterföretag

Priset för paketet är 2 000 kronor exkl. moms.

För beställning skicka ett mail till mallar@kpmg.se ange kontaktperson, företagsnamn, leveransadress och fakturaadress.

Koncernredovisningsblanketter enligt K3
Koncernredovisningsblanketterna säljs som ett paket. Blanketterna är utformade i Excel och kan praktiskt användas som stöd vid upprättandet av koncernredovisningen. Fler av blanketterna exemplifieras i KPMGs bok ”Koncernredovisning enligt K3”.

Följande blanketter ingår i paketet: 

 • Avstämning av eget kapital 
 • Eliminering av aktier i helägda dotterföretag
 • Eliminering av aktier i delägda dotterföretag 
 • Förvärvsanalys av helägda dotterföretag
 • Förvärvsanalys av delägda dotterföretag 
 • Koncernkonsolidering, funktionsindelad resultaträkning 
 • Koncernkonsolidering, kostnadsslagsindelad resultaträkning 
 • Koncernkonsolidering, kostnadsslagsindelad med olika valutor

Priset för paketet är 2 000 kronor exkl. moms.

För beställning skicka ett mail till mallar@kpmg.se ange kontaktperson, företagsnamn, leveransadress och fakturaadress.

Kontakta oss