Rådgivning vid redovisningsfrågor

Rådgivning vid redovisningsfrågor

Våra specialister bistår med rådgivning vid komplexa redovisningsfrågor

Våra specialister bistår med rådgivning vid komplexa redovisningsfrågor

Rådgivning vid komplexa redovisningsfrågor
Vid redovisningsfrågor bistår vi med konsultationer, längre utredningsarbeten eller ”second opinion”. Det kan handla om allt från en kortare konsultation till genomförande av en konsekvensanalys för att tydligt belysa hur er redovisning påverkas av en viss förändring.

Utformning och kvalitetsutveckling av finansiella rapporter
Vi kan på ett tidigt stadium, och som en sista kontroll, gå igenom delårsrapporter och årsredovisningar och identifiera förbättringsområden samt belysa hur redovisningsnyheter påverkar rapporterna. Vid vår genomgång rapporterar vi våra synpunkter med tydliga hänvisningar till varifrån kravet kommer och vi lämnar även förslag utifrån ”best practice”.

Tillämpning av befintliga redovisningsregler
Våra specialister kan bistå vid tolkning och tillämpning av både nationella och internationella redovisningsregler, från såväl ett teoretiskt som ett praktiskt perspektiv. För onoterade svenska företag finns det idag flera valmöjligheter kring vilka redovisningsregler som ska tillämpas. Det kan även finnas valmöjligheter inom det regelverk man valt. Vi bistår gärna med expertis kring vad som passar bäst utifrån ert behov.

Utbildning
Vi erbjuder regelbundet seminarier och kurser inom redovisningsområdet och finansiell rapportering, i såväl egen regi som i samarbete med olika utbildningsinstitut. Önskar ni en specialanpassad utbildning för ert företag utformar vi en sådan utifrån era önskemål och behov.

Kontakta oss för ett första möte!

Kontakta oss