Göran Arnell

Partner, Redovisningsspecialist

KPMG i Sverige

Göran är en av de ledande experterna i Sverige inom finansiell rapportering. Han är av KPMG International ackrediterad IFRS Reviewing Partner med huvudansvar för granskning av årsredovisningar och kvartalsrapporter för noterade bolag.

  • Accounting Advisory Services
  • Internationella marknader
  • Nationella marknader
  • Risk Consulting
  • Rådgivning
  • Civilekonom, Handelshögskolan I Stockholm

  • Förtroendeuppdrag i FARs Policygrupp