Arkivering och Bokföring

Arkivering och Bokföring

Vi hjälper dig att tolka bokföringslagen! Hur ska ditt företag hantera arkivering av räkenskapsmaterial och systemdokumentation?

Alla regler om bokföring finns samlade i ett regelverk, BFNAR 2013:2 Bokföring.

Bokföringslagen- vi hjälper dig att tolka kraven

Löpande bokföring, arkivering av räkenskapsmaterial och systemdokumentation vad gäller för ditt företag?

Alla regler om bokföring finns samlade i ett regelverk, BFNAR 2013:2 Bokföring. Alla företag omfattas av reglerna - från det allra minsta bolaget till de stora noterade bolagen.

Reglerna beskriver hur företag ska uppfylla bokföringslagens krav kring löpande bokföring, verifikationer, räkenskapsinformation, arkivering och systemdokumentation. Regelverket innehåller också en del förenklingar vad gäller t.ex. tidpunkten för bokföring.

Vi hjälper dig att tolka och förstå vilka kraven är i bokföringslagen och vad ditt företag behöver göra för att uppfylla dessa.

KPMG hjälper till med:

  • Teknisk redovisningsexpertis
  • Genomgång av system/processer och intern kontroll
  • Workshop om arkivering
  • Utbildning
  • Kvalitetssäkring och ”second opinion”

Kontakta oss för ett möte!

Kontakta oss