Louise Sjödin

Redovisningsspecialist

KPMG i Sverige

Louise arbetar idag som redovisningsspecialist och konsult vilket omfattar bl.a. rådgivning i redovisningsfrågor för såväl större som mindre företag. Louise arbetar med utbildning inom framför allt koncernredovisning och intresseföretagsredovisning samt med att utarbeta och uppdatera KPMGs årsredovisningsmallar. Louise har även arbetat som revisor under 10 år.

  • Accounting Advisory Services
  • Internationella marknader
  • Nationella marknader
  • Risk Consulting
  • Rådgivning
  • Civilekonom, Stockholms Universitet

  • Redovisningsspecialist