IFRS 9 Finansiella instrument

IFRS 9 Finansiella instrument

Hur påverkas du av IFRS 9 Finansiella instrument? Vi på KPMG hjälper dig att förstå de nya kraven och bedöma inverkan på ditt företag.

Har ersatt IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering.

IFRS 9 ersätter tidigare standard

IFRS 9 är en ny redovisningsstandard för finansiella instrument som har ersatt den tidigare standarden vid namn IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. Den nya standarden innebär nya utgångspunkter för klassificering och värdering av finansiella instrument, en framåtblickande nedskrivningsmodell med förenklade förutsättningar för säkringsredovisning.

IFRS 9 trädde ikraft den 1 januari 2018.

 

Hur påverkar IFRS 9 Finansiella instrument dig?

Nya regler och riktlinjer påverkar olika verksamheter i olika stor utsträckning. Vårt team med specialister har lång erfarenhet av redovisningsfrågor inom den finansiella sektorn. Vi står alltid redo att stötta er verksamhet med frågor kring IFRS 9 Finansiella instrument och hjälpa er med övergången på ett smidigt och tydligt sätt.

Har du frågor om den nya standarden? Kontakta oss så hjälper vi dig att förstå de nya kraven och att bedöma inverkan på just er verksamhet.

 

Våra specialister kan hjälpa er organisation med:

  • Projektledning/projektledarstöd
  • Teknisk redovisningsexpertis
  • Genomgång av system/processer och intern kontroll
  • Utbildning inom redovisningsregler
  • Kvalitetssäkring och ”second opinion”

Vill du ha regelbundna uppdateringar kring ändringar av IFRS 9 och andra IFRS relaterade frågor?


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Kontakta oss