Anders Torgander

Partner

KPMG i Sverige

Anders har lång erfarenhet av redovisningsfrågor i finansiella företag med tyngdpunkten på särskilda frågeställningar i kreditinstitut såsom t ex säkringsredovisning och redovisning av kreditförluster.

Anders arbetar dels som en integrerad del i alla större revisionsuppdrag KPMG har i den finansiella sektorn, men också med fristående rådgivningsuppdrag till företag som inte har KPMG som revisorer.

Han bistår med redovisningsteknisk analys av komplicerade frågeställningar men också rådgivning vid införande av nya metoder och rutiner för att mer praktiskt lösa de konsekvenser som verksamheten får vid tillämpning av IFRS.

  • Accounting Advisory Services
  • Internationella marknader
  • Nationella marknader
  • Risk Consulting
  • Rådgivning
  • Civilekonom – Stockholms Universitet (inriktning redovisning och revision) 1991

  • Högre revisorsexamen – 1997

  • Accounting Advisory Services – specialiserad på redovisning av finansiella instrument, försäkringsavtal och leasing