IFRS 16 innebär att man som leasetagare behöver redovisa i princip alla sina leasingavtal i balansräkningen med en nyttjanderättstillgång och leasingskuld. Standarden ställer ofta höga krav på redovisningen, inte minst i form av komplexa beräkningar och avtalsanalyser. Vi på KPMG hjälper bland annat till med:

  • Projektledning/projektledarstöd, (till exempel vid första redovisningen enligt IFRS 16)
  • Teknisk redovisningsexpertis
  • Genomgång av system/processer och intern kontroll
  • Utbildning
  • Kvalitetssäkring och ”second opinion”

Därutöver erbjuder KPMG beräkningsmodeller för att underlätta för leasetagare att utföra de nödvändiga beräkningarna.

  • Beräkningsmodell inkl. omräkningsfunktion och koncernjusteringar – 69 000 kronor
  • Förenklad beräkningsmodell för revisionskunder – 14 900 kronor
  • Beräkningsmodell för tomträttsavtal – 14 900 kronor
  • Beräkningsmodell för att jämföra leasing mot traditionell finansiering, 30 000 kr

Här kan du läsa mer om våra beräkningsmodeller för leasing och våra övriga modeller.

Har du frågor om IFRS 16? Hör av dig till oss

Kontor i Sverige

Kontakta oss