Interimskonsult inom ekonomi och HR

Det finns många situationer som leder till behov av kompetensförstärkning i din organisation. Våra konsulter har lång erfarenhet av ekonomi och HR med olika spetskompetenser som snabbt kan sätta sig in i din verksamhet och stötta upp där det behövs.

Vad behöver du hjälp med?

KPMG Onsite Solutions backar upp dig inom CFO och HR-chefens ansvarsområden.

En konsult från KPMG kommer aldrig ensam

När du anlitar en interimskonsult från KPMG får du tillgång till vårt globala nätverk av specialistkunskap. Det gör att ingen företagsfråga är för stor eller för svår för oss att hantera. Med över 200 000 KPMG-kollegor runtom i världen kan vi säkerhetsställa hög kvalitet i vår leverans till dig.

Vad har vi hjälpt andra kunder med?

  • Tillfälligt behov av en specifik kompetens
  • Förändringsprocess eller omorganisation
  • Rekryteringsprocesser
  • Skapandet av processer, rutiner och policydokument
  • Täcka upp för en tjänst under en kortare period

Vi blir din långsiktiga affärspartner

Vår affärsidé handlar om att skapa ett värde för våra kunder och vår modell vilar på långsiktighet i våra kundrelationer, vi blir en del av din verksamhet. Vi kan vara med genom förändringsprocesser, bidra på tillväxtresor och vara den oberoende part som du kan anförtro dig åt och bolla saker med.