Kassaflödesmodeller - K3 och IFRS

Kassaflödesmodeller - K3 och IFRS

Våra modeller är utformade i Excel och kan praktiskt användas vid upprättandet av kassaflödesanalysen. Här hittar du modeller enligt både IFRS och K3.

Modellerna kan praktiskt användas vid upprättandet av kassaflödesanalysen.

Kassaflödesmodeller enligt IFRS och K3

Kassaflödesmodell enligt IFRS
Kassaflödesanalysmodell enligt IFRS för koncern och juridisk person

Modellen är utformad i Excel och kan praktiskt användas vid upprättandet av kassaflödesanalysen. Modellen bygger på den indirekta metoden med utgångspunkt i Resultat efter finansnetto. Omfattande handledning medföljer.

Priset för en mall är 14 900 kronor exkl. moms. 

För beställning skicka ett mail till mallar@kpmg.se ange kontaktperson, företagsnamn, leveransadress och fakturaadress.

Kassaflödesmodell enligt K3
Kassaflödesanalysmodell enligt K3 för koncern och juridisk person

Exempelkassaflödesanalys enligt K3 för såväl juridisk person som koncerner. Modellen är utformad i Excel och kan praktiskt användas vid upprättandet av kassaflödesanalysen. Modellen bygger på den indirekta metoden med utgångspunkt i Resultat efter finansnetto. Omfattande handledning medföljer.

Priset för en mall är 9 000 kronor exkl. moms. Kontakta mallar@kpmg.se vid frågor.

För beställning skicka ett mail till mallar@kpmg.se ange kontaktperson, företagsnamn, leveransadress och fakturaadress.

Kontakta oss